Hangi Ülkeler Green Card Çekilişine Katılabilir?

Hangi Ülkeler Green Card Çekilişine Katılabilir?

Son 5 yılda ABD’ye 50.000’den fazla göçmen gönderen ülkede doğanlar, Green Card çekilişine katılmaya uygun değildir. Eğer bu sayı 50.000’in altına düşerse ilgili ülke o yıl çekilişe tekrar katılabilir. Her yıl hesaplamalar tekrar yapılır ve ülkeler listesi belirlenir. Türkiye, Green Card çekilişi programı başladığından beri katılan ülkeler arasındadır.

Ekim 2022’de (DV2024) başlayacak Green Card çekilişi için katılmaya uygun ülkeler henüz açıklanmadı.

Hangi Ülkeler DV2023 Green Card Çekilişi’ne Katılamadı?

DV2023 (2021 Ekim’de giriş süresi olan en son piyango) için aşağıdaki ülkelerde doğanlar çekiliş için uygun değildir:

Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin (Anakara ve Hong Kong), Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Haiti, Honduras, Hindistan, Jamaika, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda hariç) ve bağımlı bölgeleri, Venezuela ve Vietnam.

Mali Yıllara Göre Green Card Çekilişi İçin Ülkeler Uygunluk Tablosu

Country 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Bangladesh Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No
 Brazil Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No
 Canada No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 China No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Colombia Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Dominican Republic No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Ecuador Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 El Salvador No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Guatemala Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes
 Haiti Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Honduras Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No
 India No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Jamaica No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Mexico No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Nigeria Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No
 Pakistan Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Peru Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes
 Philippines No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Poland Yes Yes Yes No No No No Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 Russia Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 South Korea No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Taiwan No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
 United Kingdom No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
 Venezuela Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No
 Vietnam No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Others Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes