Yaşanan Topluma Maddi Yük Olmama Hükümleri

Yaşanan Topluma Maddi Yük Olmama Hükümleri

Göç ve Vatandaşlık Yasası, vize almak için başvuran kimsenin, vize başvurusu sırasında Konsolosluk yetkilisine ve Birleşik Devletler’e girişinde Birleşik Devletler Göçmenlik Görevlisine topluma maddi olarak yük olmayacağını ispatlamasını şart koşar.

Göçmen vizesine başvuranlar bu şarta uygunluklarını genellikle şu evraklarla ispatlayabilirler:

 1. Başvuranın Birleşik Devletler’de kendi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin geçimini sağlayacak veya uygun bir iş buluncaya kadar geçimini temin edecek miktarda şahsi kaynakları bulunduğunu ve bulunacağını kanıtlayarak,
 2. Başvuranın Birleşik Devletler’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin geçimini sağlamaya yeterli gelir sağlayacak bir iş bulduğunu kanıtlayarak,
 3. Birleşik Devletler’deki akrabaların veya yakınların başvuru sahibinin geçimini sağlayacağını gösteren evraklar sunarak,
 4. Yukarıdaki durumların bir karışımının mevcut bulundugu durumlarda.

BAŞVURANIN KENDİ KAYNAKLARI

Yasanın kamuya maddi yük olmama hükmünü kendi mali kaynakları ile yerine getirmeyi planlayan bir başvuru sahibi, aşağıdaki kaynaklardan bir veya daha fazlasından gelen maddi gelirinin kanıtlarını Konsolosluk Görevlisine vermelidir:

 1. Başvuranın güncel banka hesap bakiyesini, hesabın açılış tarihini, son oniki ay içerisinde para yatırma ve çekme miktarlarını ve yıl içerisindeki ortalamasını gösteren, bankanın kıdemli bir yetkilisi tarafından verilen beyan. (Yakın tarihlerde olağandışı fazla miktarda para yatırılmış ise bununla ilgili açıklama verilmelidir);
 2. Tapu, senet veya bunların eşdeğeri gibi mülk veya gayrimenkulun mülkiyetinin kanıtları ve avukat, banker veya yetkili bir emlakçıdan alınan malın şimdiki değerini gösteren bir yazı (mülkler üzerindeki ipotekler veya borçlar belirtilmelidir),
 3. Sahip olunan hisse senedi veya bonoların güncel piyasa değerleri veya bunlardan beklenen muhtemel kazançları gösteren belgeler,
 4. İş yatırımlarından veya diğer kaynaklardan elde edilen gelirler hakkında kanıtlar.

Eğer gelirler Birleşik Devletler dışındaki bir kaynaktan geliyorsa bu gelirin Birleşik Devletler’e nasıl aktarılacağı konusunda bir açıklama yapılmalıdır.

İŞ

Yasanın kamuya maddi yük olmama hükmünü yerine getirmek için önceden ayarlanmış bir iş teklifine dayanan bir başvuru sahibi, müstakbel işvereninden, işyerinin antetli kağıdına yazılmış noter tasdikli bir yazı göndermesini istemelidir. Bu yazı:

 1. Kesin iş teklifini içermeli;
 2. Başvuru sahibine teklif edilen işin mahiyeti ve başvuru sahibinin bu kadroda çalışmasına olanak sağlayacak yeteneklerinı belirtmeli;
 3. Ödenecek ücret ve varsa ücret şeklinde yapılacak diğer ödemeler ile ilgili bilgileri belirtmelidir;
 4. Teklif edilen işin yeri, tipi ve süresi (mevsimlik mi, geçici mi yoksa belirsiz mi olduğu) belirtmeli, ve
 5. Başvuru sahibinin Birleşik Devletler’e gelir gelmez işinin hazır olup olmayacağını

belirtmelidir.

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

ABD’de yaşayan ve başvuru sahibi için kefil olmak isteyen kişiler Sponsorluk Sözleşmesi Formunu (Form I-134) doldurmalıdırlar.

Kefilin vereceği yeminli sponsorluk sözleşmesi aşağıdaki hususları içermelidir:

 1. Kendisinin yıllık geliri hakkında bilgi,
 2. Önemli ise diğer mali kaynakları hakkında bilgi,
 3. Şayet varsa, kendi aile fertleri veya başka şahısları geçindirme yükümlülüğü,
 4. Diğer yükümlülükler ve masraflar,
 5. Başvuru sahibinin geçiminin temini için yapılmış olan planlar ve alınmış olan önlemler,
 6. Birleşik Devletler’de bulunduğu sırada başvuru sahibinin kamuya maddi yük olmamasını sağlamak için gerektiği takdirde Göç ve Vatandaşlık Servisine bir teminat yatırmayı kabul edeceğine dair bir beyan, ve
 7. En güncel Sosyal Güvenlik ve Gıda Maddeleri Yardım Kanunları altında sorumluluklarının bilincinde olduğunu ve sponsorluk sözleşmesinin ilgili şahsın Amerika’ya girişinden itibaren üç (3) yıl süreyle kendisi için bağlayıcı olacağı hususunun teyidini ve sponsorluk sözleşmesi ile ekli belgelerinin kamu yardım makamının kullanımına verilebileceğini anladığı belirtilmelidir. (Yukarıda belirtilen kanunların hükümleri, Form DS-1858’e dahil edilmiş ve Form I-134 için talimatların 3. kısmında basılmıştır).

Kefil, Birleşik Devletler’deki statüsü ile ilgili bir beyanı da sponsorluk sözleşmesine dahil etmelidir. Eğer, kefil bir Amerikan vatandaşı ise, Amerikan vatandaşlığını nasıl kazandığı sponsorluk sözleşmesinde belirtilmelidir. Sonradan vatandaşlığa kabul edilmişse, sponsorluk sözleşmesi vatandaşlığa kabul tarihini, mahkeme ismini ve yerini ve kefilin vatandaşlığa kabul belgesinin numarasını içermelidir. Eğer kefil daimi ikamet için Birleşik Devletler’e kabul edilmiş bir göçmen ise, verdiği sponsorluk sözleşmesinde Amerika’ya göçmen olarak kabul edildiği tarih, yer ve yeşil kartında yazılı olan yabancı kayıt numarası (A numarası) belirtilmelidir.

Geliri ve varlıkları ile ilgili bilgiyi kanıtlamak üzere kefil, aşağıda belirtilenlerden iki veya daha fazla belgeyi sponsorluk sözleşmesine eklemelidir:

 1. Son federal gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 2. Son W2 formunun fotokopisi,
 3. Ücretini ve çalıştığı işin devamlılığını gösteren, işvereninin vereceği bir beyan,
 4. Banka hesabı, hesabın açılış tarihi ve şimdiki bakiyesini gösteren, banka yetkilisinden alınacak bir belge,
 5. Belirsiz bir süre devam edebilecek olan ve başvuru sahibine karşı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebileceğini gösteren diğer kanıtlar.

Kefil bir işyeri sahibi ise yukarıdaki belgelerin yerine lisanslı bir iş derecelendirme kuruluşundan alacağı bir raporu ibraz edebilir. Kefil evli ise, sponsorluk sözleşmesini eşi ile birlikte imzalamalıdır. Sponsorluk sözleşmeleri konsolosluk görevlisine sunulduğu zaman güncel olmalıdır. Belge imza tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. Sözleşmenin içeriği kefil istemediği takdirde başvuru sahibine açıklanmayacaktır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bir sorunuz varsa, Green Card başvurusu veya Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

Green Card çekilişini kazandınız ve danışman mı arıyorsunuz?