Green Card Çekilişi Nedir?

Green Card Çekilişi Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Kongre yetkisiyle yapılmakta olan Çeşitlilik Göçmen Vize Programı (DV), ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup her sene Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203 (c) maddesince belirlenmiş şartlara göre düzenlenmektedir. Yasa, “çeşitlilik göçmenleri” olarak bilinen bir grup için çıkarılmış olup ABD’ye göçün az olduğu ülkelerde doğmuş olan kişiler için öngörülmüştür. Her yıl dünya genelinde 50,000 çeşitlilik vizesi (DV) verilmektedir.

Her sene düzenlenen DV programından, basit ama katı bazı kurallarla sınırlandırılmış yeterlilik şartlarına uyan kişiler yararlanabilmektedir. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirlenmektedir. Vizeler, altı coğrafi bölge arasında paylaştırılır ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke, ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının yüzde yedisini aşamaz.